Jesteś

Regulamin sklepu internetowego jk-box.pl

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego jk-box.pl

§ 1

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy jk-box.pl prowadzony jest przez JK BOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  w Cieszynie, al. Jana Łyska 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000327401, REGON 241147848, NIP 5482585408.
 2. Dane kontaktowe:

JK BOX sp. z o.o.

al. Jana Łyska 10

43-400 Cieszyn

adres e-mail:  biuro@jk-box.pl

skype: jk-box.pl – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:30

Telefony:

+48 798 951 762
+48 780 070 780
+48 789 230 730 

– od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:30

 1. JK BOX sp. z o.o. prowadzi sprzedaż hurtową pudełek na biżuterię, torebek ozdobnych, stojaków na biżuterię i innych produktów oferowanych na stronie internetowej sklepu. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Sprzedający wykonuje również usługę nadruku na sprzedawanych towarach. Szczegółowe informacje o zamawianiu i wykonywania usługi nadruku znajdują się na stronie internetowej sklepu.
 2. Kolory sprzedawanych towarów przedstawione na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na indywidualne ustawienia kolorów monitora każdego użytkownika.

 

§ 2

Składanie zamówienia i sposób płatności

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 3. Zamówienia w jk-box.pl można składać poprzez sklep internetowy, a także  telefonicznie, e-mailem i poprzez komunikator Skype. Minimalna kwota zamówienia wynosi 100,00 zł netto.
 4. Sprzedający dopuszcza możliwość wysyłania darmowych próbek sprzedawanych produktów.
 5. Cześć produktów dostępnych w sklepie internetowym sprzedawana jest wyłącznie w opakowaniach zbiorczych i Sprzedający nie dopuszcza możliwości zamawiania ich w dowolnej ilości. Informacja o konieczności zakupu całego opakowania znajduje się w opisie produktu.
 6. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym jest posiadanie konta użytkownika i zalogowanie się do systemu sklepu. Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.
 7. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 6 użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: nazwa użytkownika (login), hasło do konta, imię i nazwisko, NIP, dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury VAT (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto), dane do wysyłki, jeżeli są inne niż dane do faktury VAT, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
 8. Po dokonaniu rejestracji użytkownik może się zalogować do systemu sklepu i dokonać zakupów. Logowanie następuje poprzez wpisanie nazwy użytkownika (login) i hasła.
 9. W celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym koniecznym jest:

a)    posiadanie stałego dostępu do Internetu,

b)    korzystanie z przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie: Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0, Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8, Google Chrome w wersji nie starszej niż 27, Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i nie zawierają kosztów przesyłki towaru do Kupującego. Sprzedający podaje ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz ceny brutto. Podane ceny są obowiązującymi w chwili składania zamówienia.
 2. Jako formę płatności Sprzedający dopuszcza jedynie pobranie (przesyłka kurierska).

§ 3

Realizacja zamówienia i wysyłka towaru

 1. Zamówienie realizowane jest w ciągu 10 dni roboczych od jego złożenia.
 2. W przypadku złożenia zamówienia z usługą nadruku termin wykonania zamówienia wynosi do 19 dni roboczych (5 dni roboczych na wykonanie matrycy i 14 dni roboczych na wykonanie nadruku).
 3. Sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia określonego w ust. 1 i 2 w okresie udziału w targach branżowych, wydawania katalogów lub w okresie wzmożonej sprzedaży sezonowej. O powyższym fakcie Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.
 4. Sprzedaż i wysyłka dokonywana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do krajów Unii Europejskiej.
 5. Wszystkie zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 6.  Koszt wysyłki dla zamówień do kwoty 350 zł netto wynosi 20 zł netto + należy podatek VAT i jest pokrywany przez Kupującego. W przypadku zamówień powyżej kwoty 350 zł netto Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki, jeżeli paczka jest wysyłana na teren Polski.
 7. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie sprzedającego w Cieszynie, al. Jana Łyska 10 bez ponoszenia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

 

§ 4

Reklamacje

 1. Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprzedawany towar.
 2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@jk-box.pl lub pisemnie na adres: JK BOX sp. z o.o., Al. Jana Łyska 10, 43-400 Cieszyn.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Kupującego, adres, numer zamówienia oraz dokładny opis przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dniu od jej zgłoszenia.
 5. W przypadku zwrócenia się do Kupującego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, czas wskazany w ust. 3 liczony jest od uzyskania tych informacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzyma informację drogą pisemną na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedającego o tym fakcie, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonym w ust. 1, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu otrzymany towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli towar sprowadzany był na specjalne zamówienie Kupującego albo został wykonany według specyfikacji, osobistych potrzeb i wymagań podanych przez Kupującego (zwłaszcza indywidulane oznaczenia logiem firmy lub innym znakiem bezpośrednio związanym z osobą Kupującego lub innym oznaczeniem wskazanym przez Kupującego).

§ 6

Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli:

a)    wada jest nieistotna,

b)    towar sprowadzany był na specjalne zamówienie Kupującego albo został wykonany według specyfikacji, osobistych potrzeb i wymagań podanych przez Kupującego (zwłaszcza indywidulane oznaczenia logiem firmy lub innym znakiem bezpośrednio związanym z osobą Kupującego lub innym oznaczeniem wskazanym przez Kupującego).

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Wymiana rzeczy lub usunięcie wady powinno nastąpić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów albo gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
 5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

§ 7

Rabaty

Sprzedający udziela Kupującemu rabatów w wysokości zależnej od wartości zamówienia:

a)    2% wartości zamówienia netto dla zamówień w wysokości 800,00 – 1.599,00 zł netto,

b)    4% wartości zamówienia netto dla zamówień w wysokości 1.600,00 - 3.499,00 zł netto,

c)    7% wartości zamówienia netto dla zamówień w wysokości 3.500,00 – 5.000,00 zł netto,

d)    11% wartości zamówienia netto dla zamówień powyżej 5.000,00 zł netto.

Do produktów już objętych promocją - nie dodaje się dodatkowego rabatu. Rabaty nie łączą się. 

 

§ 8

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest JK BOX sp. z o.o.
 2. Kupujący podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Dane osobowe są wykorzystywane tylko do realizacji umowy sprzedaży i obsługi zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych  osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.jk-box.pl

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności postanowienia regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zobowiązuje się stosować te przepisy prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu